Związki chemiczne
Wzór chemiczny, Wzór sumaryczny

substancje silnie toksyczne

Sarin (trylon 144, trylon 46, ozn. NATO: GB; fluorometylofosfonian izopropylu) – silnie toksyczny fosforoorganiczny związek chemiczny stosowany jako bojowy środek trujący, zaliczany do grupy środków paralityczno-drgawkowych. Pochodna kwasu fosforowego. Wzór sumaryczny: C4H10O2PF.
Więcej…  
Fenylotiokarbamid (fenylotiomocznik, PTC z ang. Phenylthiocarbamide) – organiczny związek chemiczny z grupy aromatycznych pochodnych tiomocznika. Jest stosowany jako marker jednogenowy w badaniach populacyjno-genetycznych, w testowaniu czucia smaku gorzkiego, ponieważ wrażliwość na PTC jest u ludzi warunkowana jednogenowo.
Więcej…  
DFP (diizopropylofluorofosforan) – paralityczno-drgawkowy bojowy środek trujący. Nazwa DFP pochodzi od skrótu angielskiej nazwy chemicznej (DiisopropylFluoroPhosphate). Ten związek chemiczny był znany w Niemczech przed 1939 r. W latach II wojny światowej był produkowany w USA i Wielkiej Brytanii.
Więcej…  
α-Amanityna – organiczny związek chemiczny, polipeptyd o stosunkowo prostej strukturze. Jest to jedna z toksyn występujących w muchomorze sromotnikowym (amanitotoksyny); dużą zawartość amanityny stwierdzono również w hełmówce obrzeżonej. Amanityna jest cyklicznym oktapeptydem zawierającym kilka nietypowych aminokwasów.
Więcej…  
Azotan(V) rtęci(II), Hg(NO3)2 – nieorganiczny związek chemiczny, sól rtęci na II stopniu utlenienia i kwasu azotowego. Krystalizuje z wody jako monohydrat. Jest to białe lub bezbarwne ciało stałe, bardzo dobrze rozpuszczalna w wodzie.
Więcej…  
Tlenek azotu(IV) (dwutlenek azotu), NO2 – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków azotu, w którym atom azot występuje na +4 stopniu utlenienia. W temperaturze pokojowej jest to brunatny, silnie toksyczny gaz o ostrym zapachu przypominającym zapach gazowego chloru.
Więcej…  
2C-B – organiczny związek chemiczny, psychodeliczna substancja psychoaktywna z rodziny 2C, pochodna fenyloetyloaminy.
Więcej…  
Dienogest – organiczny związek chemiczny z grupy syntetycznych pochodnych progesteronu.
Więcej…  
Trifosgen (bis(trichlorometylo)-węglan, Cl3COC(O)OCCl3) – nieorganiczny związek chemiczny, bezbarwne ciało stałe o temperaturze topnienia 77-81 °C i temperaturze wrzenia (z rozkładem na fosgen i difosgen) 203-206 °C. Hydrolizuje tworząc chlorowodór i dwutlenek węgla. Trifosgen wykazuje działanie podobne do fosgenu. W latach 30. uważany był za potencjalny bojowy środek trujący. Obecnie bez znaczenia militarnego.
Więcej…  
Dwutlenek uranu (UO2, nazwa systematyczna: ditlenek uranu lub tlenek uranu(IV)) - nieorganiczny związek chemiczny, tlenek uranu na IV stopniu utlenienia. W normalnych warunkach jest to czarny, radioaktywny, krystaliczny proszek.
Więcej…  


Najczęściej wyszukiwane ogłoszenia w serwisie