Związki chemiczne
Wzór chemiczny, Wzór sumaryczny

pirymidyny

Cytozyna (skróty: Cyt, C) – organiczny związek chemiczny, jedna z zasad pirymidynowych występujących w DNA i RNA jako element nukleozydów (deoksycytydyny i cytydyny). W dwuniciowych kwasach nukleinowych cytozyna tworzy parę komplementarną z guaniną za pomocą trzech wiązań wodorowych:
Więcej…  
Cydofowir, cidofovir – organiczny związek chemiczny z grupy fosfonianów o strukturze zawierającej elementy naturalnego nukleotydu, 5'-fosforanu cytydyny. Stosowany jako lek o właściwości antywirusowych, przeciwko cytomegalowirusowi i ospie. Działanie opiera się na inhibicji polimerazy DNA.
Więcej…  
Diazinon – organiczny związek chemiczny, triester kwasu tiofosforowego. Inhibitor cholinoesterazy, środek insektobójczy. Stosowany jako składnik preparatów do zwalczania pcheł.
Więcej…  
Pirymidyna (C4H4N2) – jest heterocyklicznym aromatycznym związkiem organicznym, strukturalnie zbliżonym do pirydyny.
Więcej…  
Tymina - 5-metylo-2,4-dioksypirymidyna - C5H6N2O2 - jest jedną z podstawowych części DNA. Tymina (T) łączy się z adeniną (A) w DNA a w RNA zastąpiona jest uracylem (U).
Więcej…  
Propylotiouracyl – lek tyreostatyczny (przeciwtarczycowy). Jeden z najczęściej stosowanych leków z tej grupy.
Więcej…  
Uracyl (z łac. urina - mocz i acetum - ocet), 1H-pirymidyn-2,4-dion, 2,4-dioksypirymidyna lub 2,4-dwuhydroksypirymidyna − jedna z pirymidynowych zasad azotowych wchodzących w skład nukleotydów RNA. W połączeniu z 2'-deoksyrybozą tworzy nukleotyd urydynę. Uracyl tworzy komplementarną parę z adeniną w RNA. Pochodne uracylu (na przykład 5-fluorouracyl) stosowane są jako leki w onkologii. o wzorze: C4H4N2O2
Więcej…  
Urydyna – organiczny związek chemiczny z grupy nukleozydów. Cząsteczka urydyny zbudowana jest z organicznej zasady pirymidynowej – uracylu, połączonej wiązaniem β-N1-glikozydowym z rybozą w formie rybofuranozy.
Więcej…  
Amineksil – organiczny związek chemiczny, pochodna pirymidyny zawierająca ugrupowanie guanidynowe i N-tlenkowe.
Więcej…  


Najczęściej wyszukiwane ogłoszenia w serwisie