Związki chemiczne
Wzór chemiczny, Wzór sumaryczny

neurotoksyny

Akonityna – organiczny związek chemiczny, alkaloid o złożonej budowie chemicznej. Jest jedną z najsilniejszych trucizn roślinnych. W naturze występuje w liściach, łodygach i korzeniach tojadu:
Więcej…  
Tetrodotoksyna – wielofunkcyjny związek chemiczny, silna trucizna znajdująca się w ciele niektórych gatunków ryb rozdymkokształtnych, w tym w rybach fugu wykorzystywanych w kuchni japońskiej. Jej działanie polega na blokowaniu kanałów sodowych komórek nerwowych. Dawka śmiertelna LD50 wynosi 334 μg/kg (mysz, doustnie) lub 8 μg/kg (mysz, iniekcja). Powstaje przy udziale bakterii symbiotycznych, ale mechanizmy wyzwalające jej produkcję, transport i kumulację w ciele ryby nie zostały poznane.
Więcej…  
Aldryna (heksachloroheksahydrodimetylonaftalen), C12H8Cl6 – organiczny związek chemiczny z grupy węglowodorów halogenowanych mający postać białego nierozpuszczalnego w wodzie proszku.
Więcej…  
Kwas domoikowy – organiczny związek chemiczny, aminokwas produkowany przez morskie mięczaki i okrzemki. Jest neurotoksyną odpowiedzialną za występowanie objawów amnezyjnego zatrucia mięczakami, będącego formą zatrucia toksynami morskimi mięczaków.
Więcej…  
Mirystycyna – organiczny związek chemiczny o działaniu psychoaktywnym występujący w olejku eterycznym gałki muszkatołowej. Cząsteczka mirystycyny zbudowana jest z dwupierścieniowego szkieletu 1,3-benzodioksolu zawierającego podstawnik metoksylowy (–OCH3) i allilowy (–CH2–CH=CH2).
Więcej…  
Cykutoksyna – silnie trujący związek chemiczny z grupy alkoholi występujący w wielu roślinach, przede wszystkim w szaleju.
Więcej…  
Dimetylortęć (CH3HgCH3) – związek chemiczny, kompleks alkilowy rtęci. Jest bardzo niebezpieczną trucizną. Jej cząsteczka ma strukturę liniową. Był stosowany jako pestycyd oraz środek przeciwgrzybiczny.
Więcej…  
Maitotoksyna (MTX) – organiczny związek chemiczny, toksyna z grupy ciguatoksyn o budowie polisacharydowej. Wytwarzana jest przez glon z grupy tobołków, Gambierdiscus toxicus. Jest jedną z najsilniejszych toksyn niebiałkowych – śmiertelna dawka (LD50) dla myszy (podana jako zastrzyk dootrzewnowy) to jedynie 0,05 µg na kilogram masy ciała. Maitotoksyna spotykana jest w organizmach ryb z raf koralowych i odpowiada za ok. 20 000 przypadków ciguatery (zatrucia toksynami z organizmów morskich) rocznie. Po raz pierwszy wykryto ją w organizmie ryby z rodziny pokolcowatych, Ctenochaetus striatus, a jej nazwa pochodzi od tahitańskiego słowa maito – "ryba".
Więcej…  
Batrachotoksyna (BTX) – organiczny związek chemiczny, sterydowa neurotoksyna zawarta w wydzielinie skóry żab z rodziny Dendrobatidae, ciele chrząszczy z rodziny Melyridae oraz kilku gatunków ptaków.
Więcej…  


Najczęściej wyszukiwane ogłoszenia w serwisie