Związki chemiczne
Wzór chemiczny, Wzór sumaryczny

aminy aromatyczne

Diuron (N,N-dimetylo-3,4-dichlorofenylomocznik, 3-(3,4-dichlorofenylo)-1,1-dimetylomocznik, DCMU) – organiczny związek chemiczny, fitotoksyczny bojowy środek trujący zaliczany do herbicydów totalnych.
Więcej…  
Chlorek aniliniowy – organiczny związek chemiczny, sól aniliny i kwasu chlorowodorowego. Jej ogrzewanie prowadzi do powstania difenyloaminy, używanej w przemyśle farmaceutycznym oraz przy produkcji materiałów wybuchowych.
Więcej…  
Heksyl, heksanitrodifenyloamina, (HNDP z ang. hexanitrodiphenylamin) o wzorze NH[C6H2(NO2)3]2 to materiał wybuchowy kruszący. Pomarańczowe kryształy o temperaturze topnienia 243-245 °C, silnie toksyczny, wywołuje egzemę. Stosowany głównie w mieszaninie z TNT, azotanem amonu i glinem do napełniania torped, min morskich, bomb lotniczych itp.
Więcej…  
Anilina (fenyloamina) – organiczny związek chemiczny, najprostsza amina aromatyczna.
Więcej…  
Trichostatyna A (TSA) jest związkiem organicznym inhibującym działanie deacetylazy histonowej (HDAC). Hamuje cykl komórkowy komórek eukariotycznych w początkowej fazie. Antybiotyk antygrzybowy o działaniu cytostatycznym i proróżnicującym w stosunku do komórek ssaczych.
Więcej…  
Rodaminy – grupa barwników fluoronowych, o czerwonej barwie stosowanych do barwienia wełny, jedwabiu, papieru, a także do oznaczania jonów metali ciężkich w analizie chemicznej. W biologii stosuje się je jako barwniki fluorescencyjne (wzbudzenie przy świetle o długości fali 610 nm)
Więcej…  
Bromek etydyny (ang. Ethidium bromide), nazwa systematyczna: bromek 3,8-diamino-N-etylo-6-fenylo-fenantrydyny) – organiczny związek chemiczny, interkalujący w DNA często używany w laboratoriach biologii molekularnej w technikach takich, jak elektroforeza żelowa DNA oraz ultrawirowaniu w gradiencie chlorku cezu (CsCl). Pod wpływem promieniowania UV fluoryzuje w kolorze różowo-pomarańczowym. Intensywność fluorescencji wzrasta ok. 20 razy po przyłączeniu do DNA pozwalając tym samym na obrazowanie prążków DNA w żelu oraz warstw DNA w ultrawirowaniu w gradiencie CsCl. Bromek etydyny wykazuje również powinowactwo do form jednoniciowych (takich jak RNA czy ssDNA), jest ono jednak dużo słabsze.
Więcej…  
Fenosafranina – organiczny związek chemiczny, zasadowy barwnik azynowy z grupy safranin odkryty w 1878 roku przez Otto Nikolausa Witta.
Więcej…  
Benzydyna (dwufenyloamina, para-tolidyna, 4,4'-bianilina lub bifenylo-4,4’-diamina) – organiczny związek chemiczny z grupy amin o wzorze półstrukturalnym NH2-C6H4-C6H4-NH2. Należy do diamin aromatycznych. Tworzy bezbarwne płytki, rozpuszczalne w etanolu lub eterze. Benzydynę wiąże się z występowaniem raka pęcherza moczowego i trzustki.
Więcej…  
Benzonatat (ATC: R 05 DB 01) – organiczny związek chemiczny, lek przeciwkaszlowy o działaniu obwodowym, który wpływa na zakończenia czuciowe w oskrzelach. Wykazuje działanie miejscowo znieczulające.
Więcej…  


Najczęściej wyszukiwane ogłoszenia w serwisie